Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


Voordracht: "De vrouw in ons"

In het P.O.C. Sint - Willibrord

“Een speurtocht naar het vrouwelijke in de mens”

door Toon Goossens, arts.

Langs zes ongewone invalswegen wordt gepeild naar het wezenlijke van vrouw-zijn.

Daarbij komt men terecht bij begrippen als biologische sterkte, schoonheid en moederlijkheid. De – vooral in mannelijke kringen – zo vaak gehoorde vrouwelijke deugden en ondeugden worden begrijpelijk gemaakt.

Onvermijdelijk wordt stilgestaan bij de vrouw als erotische en erotiserende verschijning. Bij wijze van conclusie worden perspectieven geschetst naar een wereld met meer vrouwelijkheid in het beleid.

Er wacht ons een boeiende en humoristische namiddag !

Toon Goossens promoveerde tot doctor in de geneeskunde aan de K.U. Leuven in het roemruchte jaar 1968.  Na enkele jaren voltijdse huisartsenpraktijk legde hij zich toe op communicatie binnen de medische wereld en van de medische wereld naar de niet-medisch geschoolde lekenwereld. Zo was hij 10 jaar lang een vertrouwd gezicht op televisie, als medepresentator van "Gezondheidsmagazine" en "Over mijn lijf" bij de toenmalige BRT. Ondertussen bleef hij deeltijds praktiserend arts, met een bijzondere interesse in sportgeneeskunde. Op schrijversvlak  wordt hij geroemd om de helderheid van zijn teksten, maar bovendien om hun filosofische en artistieke dimensie, waardoor ze steeds weer uitgetild worden boven het puur wetenschappelijke.