Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

16 februari 2016

Voordracht "De regenboog van de Vlaamse dialecten" door prof. Dr. Magda Devos

Het dialectlandschap in Vlaanderen is buitengewoon versnipperd.. Dat is niet altijd zo geweest. Vandaag is er bijvoorbeeld sprake van twee soorten Vlaams (West- en Oost-Vlaams), maar tot na de middeleeuwen bestond er maar één Vlaams. Hoe dat komt, horen we dan wel in de lezing. Hoewel het West-Vlaams een veel grotere eenheid vertoont dan het Oost-Vlaams, heeft het niettemin heel wat verscheidenheid ontwikkeld, zodat we vandaag kunnen spreken van drie of vier West-Vlaamse subdialecten.

In de lezing wordt op een boeiende en begrijpelijke manier verteld hoe die grote versnippering in het dialectlandschap in de loop van de eeuwen tot stand is gekomen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de tegenstellingen binnen het West-Vlaams.

http://www.toponymie-dialectologie.be/images/foto-devos.jpgProf. Dr. Magda Devos is ereprofessor van de Universiteit Gent. Voor haar pensionering was ze hoofddocent in de Nederlandse taalkunde. Ze was jarenlang projectleider van het Woordenboek van de Vlaamse dialecten, dat aan de universiteit van Gent werd samengesteld. Behalve dialectkenner is mevrouw Devos ook dialectspreker. Haar eerste moedertaal is het dialect van haar geboortedorp Klemskerke.