Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

24 januari 2017

Voordracht door Nico Blontrock en Jean-Pierre Drubbel 

“Mensen achter Brugse kloostermuren”

Zowat gelijktijdig liepen Nico Blontrock en Jean-Pierre Drubbel rond met het idee na te gaan of er achter de muren van de vele kloosters die de stad telt, en die ze soms alleen kenden vanwege het historisch of kunsthistorisch erfgoed, ook nog leven was.

Tot hun verbazing stelden ze vast dat er nog nagenoeg dertig kloostergemeenschappen leven in Brugge.


Met opnametoestelletje en notaboek gewapend, belden ze bij kloosterdeuren aan. Zouden die voor hen opengaan? Zouden ze erin slagen te achterhalen hoe hun gastvrouw of gastheer ertoe gekomen is zich in een klooster terug te trekken? Was hun intrede een middel om haar/zijn idealen te verwezenlijken of dreven de omstandigheden hen naar hun roeping? Hoe staan ze tegenover de veranderingen die ook in het kloosterleven geslopen zijn en hoe leven zij anno 2017 in een sterk veranderende maatschappij? Hoe zien ze de toekomst van hun gemeenschap? Hebben zij het ware geluk gevonden of hebben ze 'iets' gemist?

We komen het deze middag allemaal te weten !