Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

27 april 2010

 


Voordracht : ‘De mens achter de tralies’ door Antoon Vandeputte

 

In 2007 verscheen in het Nieuwsblad een artikel onder de titel :

Ik ga op 1 juli de gevangenis in’.

Dit was de titel van een interview met Antoon Vandeputte die toen Chris Saelens opvolgde als aalmoezenier van het Penitentiair Complex in Brugge.

Voordien was hij pastoraal verantwoordelijke voor de gehandicaptensector in West-Vlaanderen, maar zo zegt hij : ‘ook gevangenen zijn voor een stuk (sociaal) gehandicapt en moeten met een beperking leven’.


Na ruim twee jaar ervaring, binnen een complex waar meer dan dertig nationaliteiten aanwezig zijn, weet Antoon Vandeputte heel wat te vertellen over de problematiek van mensen in de gevangenis. Hij is voor de gedetineerden vaak een klankbord, iemand die oprecht luistert zonder te veroordelen.


Voor ons wordt vandaag dus een stukje van de sluier opgelicht die over de leefwereld binnen een gevangenis ligt. Het kan niet anders of dit wordt een causerie die we niet mogen missen.