Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

7 sept. 2010

Start van het nieuwe werkjaar met poëzie en muziek van Agnes Bruneel

 

Als start van ons nieuw werkjaar hebben we gezorgd voor een ontspannend en hoogstaand programma en daarvoor hebben we dit keer beroep gedaan op Agnes Bruneel.

Agnes Bruneel is een woordkunstenares die samen met pianist Geert Valcke een vormend en ontspannend optreden brengt, met liederen, poëzie en proza. Ze weten hun publiek te boeien met een brede waaier van thema’s.

Vandaag brengen ze voor ons

Muzikale en poëtische variatie voor elke generatie

 

Een zeer gevarieerd poëtisch-muzikaal programma met teksten en liederen van minder bekenden, maar ook van oude bekenden (Guido Gezelle, Toon Hermans, Godfried Bomans,…) of van kleppers als Herman van Veen, Wim Sonnevelt, Louis Neefs e.a.

Het geeft de toehoorder het gevoel van (h)erkenning en tovert geregeld een glimlach op de lippen. De humor is trouwens nooit ver weg, maar een ernstig of diepzinnig moment brengt af en toe een warme stilte.

En om helemaal met stijl te beginnen, drinken we ook een glaasje op ons nieuwe werkjaar.

We hopen dat deze start een voltreffer wordt, en dit kan als ook jij erbij bent !

Een namiddag om intens te beleven en te genieten !