Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

9 nov. 2010


Herdenkingsviering  + causerie

 

14.30 u : Herdenkingsviering

Marcel Neels gaat voor in deze viering.

We herdenken er de overledenen in onze families en de overleden leden van onze Neosafdeling, in het bijzonder

Marie-Agnes Becelaere
Lucienne De Wachter

Germaine Van Den Dries,

Willy Vanhaecke
die in de loop van dit jaar overleden zijn.

15.30 u : Marcel Neels vertelt

 “Een kijkje nemen in de cultuur van de aChewa in Malawi”

Het volk van Malawi is van Bantu origine en bestaat uit verschillende etnische groepen waarbij de Chewa stam veruit de grootste groep vormt en dan vooral in centraal en zuidelijk Malawi.

Marcel Neels neemt ons mee naar zijn vroeger werkterrein in Afrika, waar hij ons laat kennismaken met de aChewa cultuur.

Malawi is de huidige naam van het voormalig Britse Protectoraat Nyassaland.

Nyassa is ook de oude benaming voor het Malawimeer dat een groot deel van de grenzen van het land bepaalt.

Het Malawimeer ligt in het oosten van het land en is net als het land zelf, langgerekt en het neemt bovendien één vijfde deel van de totale oppervlakte van het land in beslag.

De lengte van het land is ruim 800 km en de breedte varieert tussen de 80 km en de 160 km.De buurlanden van Malawi zijn Zambia, Tanzania en Mozambique