Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

13 dec. 2011

Bezoek aan het Brugs Gerechtsgebouw

Assisenprocessen worden in alle geledingen van de media breed uitgesmeerd en van de nodige commentaar voorzien. Maar hoe de structuur van onze justitie precies in elkaar steekt, is voor velen een nogal duister geval.

Vandaag, bij ons bezoek aan het gerechtshof, komen we meer te weten over begrippen als de Rechtbank van Eerste Aanleg, de Raadkamer, de Correctionele Rechtbank …

We mogen een kijkje nemen in een zittingszaal en nadien wordt uitleg verstrekt, in begrijpbare taal, over de werking van ons justitieapparaat.