Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

15 nov. 2011


Herdenkingsviering + causerie door Mark Van de Voorde

14.30u: herdenkingsviering

E.P. Marcel Neels zal voorgaan in deze viering waarin we dankbaar terugdenken aan de overledenen in onze families en aan de overleden leden van onze Neosafdeling, in het bijzonder :

de heer Robert Boussemaere

en de heer Fernand Copman

die in de loop van dit jaar overleden zijn.

15.30u: causerie: "Rol en plaats van senioren in de samenleving"

Wie het niet erg wil vinden om oud te worden, moet zich de moeite getroosten om verstandig oud te worden”.

We leven langer dan de generaties voor ons. Dat willen we ook, maar we willen niet alleen langer leven maar vooral ook lang gelukkig leven.

Dit vergt drie soorten investeringen :

  • investering in aangepaste ouderenzorg

  • investering in maatschappelijke waardering van de senioren

  • investering door de senioren zelf in het eigen geluk.

Over dit alles zal de heer Mark Van de Voorde ons vandaag onderhouden … en dit wordt geen droge opsomming van noodzakelijke maatregelen maar een ‘flitsende’ en blije causerie, zodat we nadien alweer wat ‘gelukkiger’ naar huis toe kunnen.

Mark Van de Voorde is Bruggeling, hij begon zijn loopbaan als persverantwoordelijke voor het bisdom.
Later werd hij hoofdredacteur van “Kerk en Leven”. Momenteel is hij raadgever zowel bij minister Steven Vanackere op Buitenlandse Zaken als bij ontslagnemend premier Yves Leterme.

Deze namiddag kunnen we luisteren naar een causerie met inhoud, eentje die zeker indruk zal maken en dus hopen we dat ook u erbij bent.