Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

24 mei 2011

Stadswandeling: "Over dames, vrouwen en grootjuffrouwen"

Eeuwenlang hebben vrouwen hun stempel gedrukt op het leven in onze stad.

Soms waren dat individuen, soms groepen. Soms ging het om doodgewone vrouwen, soms om vrouwen van de adel.

Feit is dat hun inbreng al te vaak ondergewaardeerd is.

Deze wandeling wil de inbreng van de vrouw herwaarderen en hen geven waar ze recht op hebben.