Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

15 mei 2012

Bezoek aan de Brugse Centrale Begraafplaats

We bezoeken de Centrale Begraafplaats te Assebroek onder leiding van een gids.

De volledig ommuurde kerkhofsite van circa 12 ha is toegankelijk via een bakstenen poortgebouw uit de 19de eeuw met kenmerken van een boerenhuis. Daarachter ligt het nieuwe toegangsgebouw; een halfopen, ronde constructie met binnenin het opschrift “De tijd is een machtige cirkel, er is geen begin en geen eind” door de schriftbeeldhouwster Maud Bekaert.

Het kerkhof bevat heel wat, vaak imposante, graven van bekende Brugse personen uit de kunst, literatuur, politiek of adel.

Belangrijke architecten en beeldhouwers stonden in voor de grafmonumenten in neogotiek, neorenaissance en neoclassicistische stijl.

De begraafplaats heeft een overwegend 19de-eeuws karakter. De aanplanting bestaat uit linden, beuken, esdoorns en lijsterbessen. Het deel met graven van religieuzen wordt gekenmerkt door coniferen.

Het domein is strak aangelegd met meerdere hoofddreven met dwarswegen. Achter de poort ligt de hoofddreef, geflankeerd door 200 jaar oude, rode beuken en op het eind van de dreef ligt de calvarie.

De dwarsweg ter hoogte van de calvarie geeft in zuidelijke richting uit op de kapel met crypte, ontworpen in 1864, en begraafplaats van de kanunniken van de Sint-Salvatorskathedraal.