Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

24 jan. 2012


Voordracht: "De werking van het geheugen"
door M. Portzky

Er bestaan veel misverstanden rondom de werking van het geheugen en vooral rondom vergeetachtigheid. Wanneer men dan nog eens snel een link begint te leggen met degeneratieve aandoeningen, is het hek helemaal van de dam … zo ontstaat vaak angst, ook waar dat misschien niet nodig is.

Het is dan ook de bedoeling van Michael Portsky, klinisch psycholoog, gespecialiseerd in de neuropsychologie, om binnen deze voordracht meer duidelijkheid te scheppen, en hopelijk enkele misverstanden weg te werken, als het gaat over wat men een ‘normaal’ geheugen mag noemen. Hij zal tevens proberen aan te tonen dat niet elke vorm van ‘vergeten’ even erg is, en dat het zeker niet aangewezen is om ‘alles op één hoopje te gooien’ als het gaat om vergetelheid.

Er wordt ook stilgestaan bij vragen zoals :

Is elke vorm van vergeten gelijk?”

Wat kan een normaal geheugen, en vanaf wanneer is er een
probleem?”

Wat is de invloed van leeftijd, en wat valt er aan te doen?”.

Michael Portzky raakte door zijn ervaring in de neuropsychologie meer en meer betrokken bij het probleem van dementie. Hij neemt ook deel aan studies over de zogenaamde ‘Alzheimermedicatie’, waardoor zijn inzicht in de mogelijkheden van deze medicatie fors toenam.Momenteel is hij verbonden aan twee psychiatrische ziekenhuizen in de streek van Gent.