Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

27 maart 2012

 Voordracht: "Europa, quo vadis?"

Dokter Albert Clarysse kan over tal van onderwerpen een voordracht houden, over verdwenen kerken en kloosters in Brugge, over de pest in Brugge of over de geschiedenis van onze contreien vanaf de oude Belgen tot 1830. Maar vandaag brengt hij ons een van zijn recentste causerieën en dit over onze hedendaagse leefwereld.

In zijn voordracht Europa, waar gaan we naartoe ? heeft spreker Dr. Albert Clarysse het over de toenemende rol die de islam in de toekomst wellicht zal spelen in West-Europa.

Het is dan ook belangrijk iets te weten over het leven van Mohammed, de Koran, de hadith, de sharia en de ideologie van deze leer.