Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

13 mei 2014

Bezoek aan het Rijksarchief te Brugge

Het Rijksarchief te Brugge is nu gevestigd op de voormalige site van de dominicanen, predikheren of jacobijnen.

Een eerste grote ingreep op het kloostercomplex gebeurde in het midden van de 18de eeuw met de aanleg van de Coupure.

Op het einde van de 18de eeuw werden de kloosters door de Fransen afgeschaft. De dominicanen verlieten het pand in 1796.

Het complex kreeg een nieuwe bestemming met de bouw van de rijkswachtkazerne. Tot 1996 bleef de rijkswacht op deze site.

In oktober 2010 werd gestart met de sloop van de rijkswachtkazerne en achttien maanden later, op 31 augustus 2012 was de bouw van het nieuwe Rijksarchief klaar.

Het Rijksarchief te Brugge beheert het archief van :

- oude gewestelijke instellingen
- plaatselijke instellingen (steden, schepenbanken, parochies,
  ambachten,…)
-  kerkelijke instellingen (bisdommen, kloosters, kapittels, …)
   Het oudste stuk, behorend tot het archief van de priorij
   van Sint-Bertijns te Poperinge, dateert uit 745.
- heel wat notarissen en particulieren uit de regio
  (o.a. Achille Van Acker, de familie Lippens)
- de Kamers van Koophandel

Er worden ook enkele duizenden kaarten bewaard.