Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

10 maart 2015

Voordracht door Dokter De Groote:
"Bevallen in Brugge"

“Bevallen in Brugge” is een lezing door Dr. William De Groote, over :

  • De middeleeuwse inzichten omtrent procreatie, zwangerschap en bevalling.
  • De verloskundige praktijk in het Ancien Regime, uitsluitend door vroedvrouwen beoefend
  • Het ontstaan van de materniteiten in de 20ste eeuw
  • Volksgeloof rond zwangerschap en geboorte
  • En vooral … de volkse humor en de volkstaal van conceptie tot bevalling met passages uit “Brugse humor in de geneeskunde” en “’t wit vierkantje” !

Dr. William De Groote

Deze "echte" geboren en getogen Bruggeling is orthopedisch chirurg en actief op de stadscampus SFX van het AZ St. Jan Brugge, de vroegere "Zwart Zusters kliniek". 

Hij is voorzitter van de Alg. Verg. katholieke hogeschool VIVES en ondervoorzitter van de associatie KU Leuven, KULAK - KULAB.

En ook nog: 
Voorzitter van het medisch-historisch genootschap MONTANUS
Voorzitter vzw Heilig Bloedprocessie - Unesco Werelderfgoed